Weer subsidie voor Bijscholing VMBO beschikbaar! Schrijf direct in.

Sinds 1 juni is er weer een gesubsidieerd bijscholingsaanbod beschikbaar. Voor alle profielen staan er weer cursussen op de website bijscholingvmbo.nl. Soms gaat het om vertrouwd aanbod waarvoor veel belangstelling is, soms gaat het om nieuw aanbod voor profielmodulen of keuzevakken. Mist u onderwerpen, meld die dan bij de kwartiermaker van het MVI profiel dhr. Herman Bremer: hbremer@pantarijn.nl Het bijscholingsaanbod blijft in elk geval komend schooljaar beschikbaar. Het bijscholingsaanbod staat open voor alle beroepsgerichte docenten en instructeurs, ook als ze werkzaam zijn in het PRO of VSO.

Alle informatie vindt u op www.bijscholingvmbo.nl en via deze site kunt u zich inschrijven.