Het platform VMBO MVI

Het platform VMBO MVI is een samenwerking tussen alle vmbo scholen die het profiel Media, Vormgeving en ICT aanbieden.


Via het platform wisselen we expertise, lesmateriaal en kennis uit door heel Nederland. Dit doen we online, via deze website, maar ook offline door het organiseren van vakgerichte workshops voor MVI docenten en landelijke MVI dagen. De bestuursleden van het platform zijn actief betrokken bij de landelijke ontwikkeling van het profiel MVI. Het platform onderhoud nauwe banden met o.a. het Cito, Ministerie van OCW, GOC en CvTE.


Het platform richt zich vooral op: • Nauwe banden onderhouden met o.a. het Cito, Ministerie van OCW, GOC en CvTE.

 • Deskundigheidsbevordering van de MVI-docenten door uitwisseling van kennis en ervaring, en professionalisering doormiddel van scholing.

 • Nauw contact tussen scholen behouden door workshops, mvi-dagen en werkgroepen te faciliteren.

 • Ontwikkeling van digitaal lesmateriaal (er is geen methode voor MVI).

 • Evalueren van de landelijke MVI-examens in samenwerking met Cito.

 • Onderlingen uitwisseling over inventaris, inrichting van lokalen, afnemen van examens etc.

 • Het besteden van aandacht aan landelijke ontwikkelingen t.a.v. het vmbo.


Lid worden?

Lid worden van het platform biedt voordelen en kansen voor uw school. Voor meer informatie over de procedure klik u op de knop 'lid worden' om contact op te nemen met de ambtelijk secretaris Marloes van den Berg.
OVER DE PROCEDURE

 
Redactieraad

Veel MVI scholen ontwikkelen hun eigen lesmateriaal. Omdat niet elke school even groot is helpen we elkaar graag met beschikbaar stellen van kwalitatief lesmateriaal voor MVI. Om er voor te zorgen dat al het lesmateriaal voldoet aan de eindtermen toetst en verbeterd de redactieraad het lesmateriaal  op basis van de syllabus. De redactieraad herschrijft en verbeterd het lesmateriaal en zet het in een (huisstijl vrij) format. Uiteindelijk zorgt de redactieraad dat de lesmaterialen gesorteerd en gelabeld beschikbaar komen in de sectie 'Lesmateriaal' op deze website. Deze (mini) lessenseries kunnen worden gedownload en kant en klaar gegeven worden. Of door de school weer geremixed worden tot eigen lesmateriaal en in de eigen huisstijl gezet worden!

Vraag en antwoord

De creatief technische wereld veranderd snel, het is daarom belangrijk contact tussen MVI-scholen onderling te houden. We kunnen leren en groeien van elkaar!

Heb je een vraag of wil je graag sparren? Ga dan naar de 'vraag en antwoord' sectie. We zoeken dan een slimme MVI-docent en/of een redactielid die hier met je over wil meedenken!
Het bestuur behartigt de belangen van het platform en het profiel MVI in bijzonder bij diverse organisaties. Zo heeft de voorzitter zitting in de Stichting Platforms VMBO (SPV) en zijn er nauwe banden met o.a. het Cito, Ministerie van OCW, GOC en CvTE.

Bestuur

 • Moniek Rieter van X11 Media en Vormgeving, Utrecht (voorzitter)
 • Jeroen van den Berg van Grafisch Lyceum, Rotterdam (penningmeester)
 • Jan Jacob Jaasma van Martinus College, Grootebroek (lid)
 • Nico de Neef van Gemini College, Lekkerkerk (lid)
 • Rolf Janssen van SintLucas, Eindhoven (lid)
 • Taco Stroo van Media College, Amsterdam (lid)

Secretariaat

Marloes van den Berg (ambtelijk secretaris)

Redactieraad

 • Tibor van den Brink (Zuiderzee College, Zaandam)
 • Ruben Rump (SintLucas, Eindhoven)
 • Bas van Hemert (X11 Media en Vormgeving, Utrecht)
 • Arnoud Warschauer (X11 Media en Vormgeving, Utrecht)