Lesmateriaal > K11: Sign > De bedreiging van de bij


K11: Sign

De bedreiging van de bij

In deze opdracht ga je met Adobe Illustrator werken. Je gaat een aantal insecten stickers maken naar voorbeeld. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. We kijken als eerst een aantal filmpjes.

Filmpje 1: https://youtu.be/E5HcFDIAmwU

Filmpje 2: https://youtu.be/fuz8IsvduKM

© VMBO MVI
Download les
53x
groot
50%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

K11.1 Een vector-georiënteerd ontwerp maken, uitwerken, uitsnijden, pellen en op een substraat plakkenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat