Lesmateriaal > Audiovisueel > Gevonden typografie


Audiovisueel

Gevonden typografie

Maak een alfabet, een quote of één woord (je naam?)
met gevonden objecten. De vormgeving vertelt een verhaal.

We gaan aan de slag met typografie. Typografie is het ontwerpen met teksten. Typografie gebruik je bij grafisch ontwerp, maar ook bij webdesign, animatie, illustratie en zelfs product design. We gaan nu terug naar de basis: we gaan letters maken met de objecten die we in en rond het huis kunnen vinden.

Kies één woord, of je eigen naam. Kies dan objecten die iets over dat woord zeggen. Als je voor je naam kiest, misschien kun je objecten kiezen die iets over jou als persoon wat zeggen? Kies ook een goede achtergrond. Fotografeer jouw typografie en presenteer jouw gemaakte typografie uiteindelijk aan jouw klasgenoten!

Download les
130x
klein
40%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

P2.2 Een 2D mediaproduct realiseren en presenteren
P1.7 Foto’s maken en als fotoserie presenteren
P1.8 Een onderwerp bedenken bij een gegeven thema voor een fotoserie
P2.1 Een concept ontwikkelen voor een 2D mediaproductLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat