Lesmateriaal > K15: Innovatie en prototyping > Innovatie voor beginners


K15: Innovatie en prototyping

Innovatie voor beginners

In deze opdracht gaan leerlingen een oplossing of verbetering bedenken voor een bestaand voorwerp of product. Ze werken, zoals altijd bij I&P, volgens een ontwerpcyclus; ontdekken, oplossen, maken, testen en delen. Ze mogen zelf bepalen of ze samen werken of alleen. Het is belangrijk dat leerlingen eerst goed gaan kijken naar het voorwerp zelf om vanuit een brede oriëntatie tot een mooi verbeterpunt te komen. Hiervoor gaan zij eerst een heleboel oplossingen bedenken waar ze er uiteindelijk een van kiezen die ze uitwerken binnen een van de I&P-gebieden; digitale fabricage, robotica, interactieve technologie of mixed reality (zie examenprogramma I&P). Leerlingen leggen het proces vast en presenteren dit aan het eind van het project. Dit project kan ingezet worden voor alle verschillende niveaus.

Download les
95x
groot
51%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

K15.3 Een (deels) werkend prototype maken
K15.4 Een prototype testen, evalueren en verbeteren
K15.1 Een maatschappelijk probleem analyseren en beschrijven
K15.2 Oplossingen bedenken, uitwerken en daarbij het gebruik van moderne technieken beargumenterenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat