Lesmateriaal > K02: Idee-ontwikkeling > Oriënterend onderzoek doen


K02: Idee-ontwikkeling

Oriënterend onderzoek doen

Deze opdracht biedt handvatten voor leerlingen om te starten met onderzoek voor een opdracht. Aan de hand van een aantal vragen en stappen krijgt een leerling de belangrijkste aspecten van een opdracht in beeld en kan hiermee ideeën ontwikkelen voor het uitwerken van een ontwerpopdracht. Het onderzoek levert een basis waar de leerling op verder kan werken naar de uitwerking van een opdracht of oplossing van een probleem.

Download les
98x
klein
20%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

K2.1 Een probleemanalyse makenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat