Lesmateriaal > K15: Innovatie en prototyping > Stop de Amerikaanse rivierkreeft


K15: Innovatie en prototyping

Stop de Amerikaanse rivierkreeft

In de jaren ’80 werd de Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst in Nederlandse wateren gezien. Omdat hier geen natuurlijke vijanden zijn heeft het dier zich in de loop der jaren verveelvoudigd en veroorzaakt meerdere problemen. De kreeften zijn alleseters en vreten de sloten kaal, hierdoor gaat de waterkwaliteit en biodiversiteit sterk achteruit. Daarnaast graven ze in oevers en kades wat schade en verzakkingen veroorzaakt. (https://nos.nl/artikel/2353343-amerikaanse-rivierkreeft-veroorzaakt-overlast-in-nederland-door-te-laat-ingrijpen)

In deze opdracht gaan leerlingen een oplossing bedenken tegen deze ‘invasieve exoot’. Eerst doen ze kort onderzoek naar de kenmerken van de Amerikaanse rivierkreeft en de problemen die het dier veroorzaakt. Vervolgens bedenken ze een oplossing en werken dit uit in een prototype. Dit project kan ingezet worden voor alle verschillende niveaus.

© VMBO MVI
Download les
33x
groot
51%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

K15.4 Een prototype testen, evalueren en verbeteren
K15.1 Een maatschappelijk probleem analyseren en beschrijven
K15.2 Oplossingen bedenken, uitwerken en daarbij het gebruik van moderne technieken beargumenteren
K15.3 Een (deels) werkend prototype makenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat