K12: Vormgeven en typografie

Typografie vakjargon

Leerlingen maken gezamenlijk een naslagwerk maken over typografie. Iedere leerling doet onderzoek naar een eigen term over typografie en maakt hier een pagina mee voor in het naslagwerk. De pagina’s worden gemaakt in Indesign (of vergelijkbaar vormgevingsprogramma) en volgens een aantal vastgestelde vormgevingseisen en hetzelfde formaat. Uiteindelijk vormen alle pagina’s bij elkaar een naslagwerk over het vakjargon van typografie. 

© Photo by Brett Jordan on Unsplash
Download les
144x
klein
25%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

K12.3 Kleur-, beeldgebruik en typografie onderzoeken en toepassen, passend bij doelgroep en product
K12.4 VormgevenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat