Lesmateriaal > Keuzevakken > Van zin tot schets


Keuzevakken

Van zin tot schets

Leerlingen doen in groepjes van ongeveer 6 leerlingen verschillende korte opdrachtjes waarmee ze gezamenlijk tot een idee komen dat ze visualiseren in een schets. Het uitgangspunt is een ‘Hoe zouden we…’ vraag. Een effectieve manier van brainstormen die de fantasie prikkelt en het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid geeft (Harvard Bussiness school).  

Leerlingen starten met de zin: ‘Hoe zouden we … (de doelgroep) kunnen … (gedrag) door middel van een … (communicatiemiddel)? De open stukken worden ingevuld door het trekken van kaartjes. Via een aantal korte opdrachtjes komen leerlingen tot een oplossing in de vorm van een teamschets welke ze presenteren. 

Download les
188x
groot
80%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

K2.1 Een probleemanalyse maken
K2.2 Onderzoek doen
K2.3 Een ontwerp visualiserenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat