K12: Vormgeven en typografie

Woordslinger

In deze opdracht gaan leerlingen door middel van typografie en fotografie iets over zichzelf vertellen. Ze kiezen een woord of kort zinnetje dat op een of andere manier bij hen past en kiezen er een passend lettertype bij. Vervolgens werken ze de letters los van elkaar uit zodat er een slinger van gemaakt kan worden met op ieder vlaggetje een letter. De slinger hangen ze op een betekenisvolle plek en maken daar foto’s van. De beste foto leveren ze in.

© VMBO MVI
Download les
62x
klein
10%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

K12.3 Kleur-, beeldgebruik en typografie onderzoeken en toepassen, passend bij doelgroep en productLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat