Lid worden bij het platform VMBO-MVI

Scholen die het volledige profiel MVI aanbieden en examineren, kunnen lid worden van het platform VMBO MVI. Let op! U kunt niet als individueel persoon lid worden. Controleer eerst even de scholenpagina op deze website om te kijken of uw school al lid is van het platform VMBO MVI.

Het platform VMBO MVI telt meer dan 40 scholen, verdeeld over het gehele land. Hieronder zijn ook 4 vakscholen (scholen die uitsluitend het profiel MVI aanbieden)

Het platform richt zich vooral op: • Nauwe banden onderhouden met o.a. het Cito, Ministerie van OCW, GOC en CvTE.

 • Deskundigheidsbevordering van de MVI-docenten door uitwisseling van kennis en ervaring, en professionalisering doormiddel van scholing.

 • Nauw contact tussen scholen behouden door workshops, mvi-dagen en werkgroepen te faciliteren.

 • Ontwikkeling van digitaal lesmateriaal (er is geen methode voor MVI).

 • Evalueren van de landelijke MVI-examens in samenwerking met Cito.

 • Onderlingen uitwisseling over inventaris, inrichting van lokalen, afnemen van examens etc.

 • Het besteden van aandacht aan landelijke ontwikkelingen t.a.v. het vmbo.


De kosten voor een lidmaatschap bij het platform bedragen. • Jaarlijkse bijdrage van €1000-,

 • Jaarlijkse bijdrage van €15-, per leerling die in het 3e en 4e leerjaar MVI onderwijs volgt.


Het lidmaatschapsgeld wordt als volgt besteed. • Het bestuur van het platform wordt voor ongeveer 40 uur per maand ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris wordt betaald vanuit de jaarlijkse bijdrage van €600. De andere bestuursleden worden niet betaald. Er worden verder geen aparte bijdragen gevraagd voor deelname aan activiteiten van het platform.

 • De bijdrage van €15-, per leerling wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het digitale lesmateriaal. Dit lesmateriaal is terug te vinden op deze website.

 • Docenten die meeschrijven aan lesmateriaal krijgen daar een vastgestelde vergoeding voor. Docenten die mee willen schrijven aan lesmateriaal kunnen zich opgeven bij de ambtelijk secretaris.

 • Het bestuur kijkt jaarlijks wat nodig is om lopende en voorgenomen activiteiten te bekostigen. Vervolgens wordt er een voorstel aan de algemene ledenvergadering gedaan voor de bedragen voor het komende schooljaar. De bijdrage van €600 per school, €15 per leerling zijn door de algemene ledenvergadering vastgestelde bedragen.

 • Van de jaarlijkse bijdrage van €600 per jaar organiseert het platform 2 of 3 (of naar behoefte meer) ontmoetingsdagen per jaar. Iedere school is vrij om te bepalen hoeveel docenten er deelnemen aan de ontmoetingsdagen. Daarnaast organiseren we eens per jaar een landelijke conferentie. Tijdens de conferentie is er onder andere ruim aandacht voor het evalueren van examens en professionalisering en inspiratie voor MVI docenten.

 • Voor de ontwikkelingen binnen het platform, is het van belang dat leidinggevenden aanwezig zijn tijdens de ledenvergadering. De ledenvergadering valt samen met de ontmoetingsdagen en landelijke conferentie.


Procedure voor aanmelding bij het platform VMBO MVI • Per e-mail aanmelden bij de ambtelijk secretaris. Klik op de knop met 'info@vmbomvi.nl'

 • Vervolgens ontvangt u van de ambtelijk secretaris per mail een aanmeldigsformulier.

 • Na aanmelding ontvangt u een factuur. Zodra de factuur is voldaan ontvangt u het jaarprogramma, worden de leidinggevende en de docenten uitgenodigd voor de diverse activiteiten en krijgen de docenten toegang tot het digitale lesmateriaal.Contact

info@vmbomvi.nl


Het bestuur behartigt de belangen van het platform en het profiel MVI in bijzonder bij diverse organisaties. Zo heeft de voorzitter zitting in de Stichting Platforms VMBO (SPV) en zijn er nauwe banden met o.a. het Cito, Ministerie van OCW, GOC en CvTE.

Bestuur

 • Moniek Rieter van X11 Media en Vormgeving, Utrecht (voorzitter)
 • Jeroen van den Berg van Grafisch Lyceum, Rotterdam (penningmeester)
 • Jan Jacob Jaasma van Martinus College, Grootebroek (lid)
 • Nico de Neef van Gemini College, Lekkerkerk (lid)
 • Rolf Janssen van SintLucas, Eindhoven (lid)
 • Taco Stroo van Media College, Amsterdam (lid)

Secretariaat

Marloes van den Berg (ambtelijk secretaris)

Redactieraad

 • Tibor van den Brink (Zuiderzee College, Zaandam)
 • Ruben Rump (SintLucas, Eindhoven)
 • Bas van Hemert (X11 Media en Vormgeving, Utrecht)
 • Arnoud Warschauer (X11 Media en Vormgeving, Utrecht)