Links

Belangrijke websites

Informatie over De Nieuwe Leerweg:
https://www.nieuweleerweg.nl

Stichting platforms vmbo:
De samenwerking tussen platforms in het vmbo.
https://www.platformsvmbo.nl

Sterk beroepsonderwijs
Samenwerking vmbo, mbo en het bedrijfsleven.
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Vernieuwing beroepsgericht en praktisch onderwijs
https://www.slo.nl/thema/meer/vernieuwingonderwijs/

HavoP
Informatie over de pilot om ook een praktijkgericht programma voor de havo te ontwikkelen.
https://havoplatform.nl