Links

Aanvragen ontheffing eisen benoembaarheid

Een leraar op uw school is niet bevoegd voor het vak dat hij geeft. Het is voor hem ook niet mogelijk om de bevoegdheid te halen. In uitzonderlijke gevallen kunt u dan ontheffing aanvragen van de eisen voor benoembaarheid.

Bekijk voor meer informatie de website van DUO

 


 

www.vernieuwingvmbo.nl

www.hetcvte.nl

www.examenblad.nl

www.platformsvmbo.nl