Nieuws

Beste leden van het platform VMBO MVI,

Eind december 2021 is in het examenblad een overzicht van de onderdelen van het CSPE en de deeltaken die daarin thuishoren gepubliceerd. Op basis daarvan is er voor u een bijgevoegde samenvatting gemaakt welke onderdelen er (voor nu) met een CSPE worden afgesloten. In de syllabus is er geknipt zodat die zich nu richt op het CSPE van 2022.

Uitwerking CSPE 2022 voor MVI

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Platform VMBO MVI


 

 

Download hier: Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht.


Wanneer kan een school het MVI profiel aanbieden? Bekijk hiervoor de routekaart naar profielen vmbo.

Download hier: Routekaart naar profielen vmbo