|     2. 2D/3D     |     BB | KB

3D

Dit begrip komt voor in

2. 2D/3D
3D ontwerp

© VMBO MVI3D betekent driedimensionaal. Dit is een mediaproduct met een lengte, breedte én hoogte. Dit is een product met een ruimtelijke vorm, bijvoorbeeld een verpakking van een product.