2. 2D/3D     |     3D ontwerp     |     BB | KB

3D

Deeltaken

3D ontwerp

3D betekent driedimensionaal. Dit is een mediaproduct met een lengte, breedte én hoogte. Dit is een product met een ruimtelijke vorm, bijvoorbeeld een verpakking van een product.
© VMBO MVI