3. ICT     |     Programmeren     |     BB | KB | GL

Actuator

Deeltaken

Programmeren

Een actuator (in het Nederlands een aandrijver) is een apparaat dat invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. Een actuator zet een signaal om in een beweging, denk aan een: aan -uitschakelaar, motortje, speaker, pomp, etc. Een actuator meet dus niets, daar heb je een sensor voor nodig.

Op deze website worden de verschillende bewegingen uitgelegd: https://www.smlease.com/entries/automation/what-is-an-actuator-types-and-applications/

In deze video wordt uitgelegd hoe een actuator werkt: https://www.youtube.com/watch?v=LHn7O6PUaoY
© Image+by+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fusers%2F95c-484762%2F%3Futm_source%3Dlink-attribution%26amp%3Butm_medium%3Dreferral%26amp%3Butm_campaign%3Dimage%26amp%3Butm_content%3D1885354%5C%22%3EFelipe%3C%2Fa%3E+from+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fpixabay.com%2F%2F%3Futm_source%3Dlink-attribution%26amp%3Butm_medium%3Dreferral%26amp%3Butm_campaign%3Dimage%26amp%3Butm_content%3D1885354%5C%22%3EPixabay%3C%2Fa%3E