3. ICT     |     Programmeren     |     BB | KB | GL

Actuator

Dit begrip komt voor in

Programmeren

© Image+by+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fusers%2F95c-484762%2F%3Futm_source%3Dlink-attribution%26amp%3Butm_medium%3Dreferral%26amp%3Butm_campaign%3Dimage%26amp%3Butm_content%3D1885354%5C%22%3EFelipe%3C%2Fa%3E+from+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fpixabay.com%2F%2F%3Futm_source%3Dlink-attribution%26amp%3Butm_medium%3Dreferral%26amp%3Butm_campaign%3Dimage%26amp%3Butm_content%3D1885354%5C%22%3EPixabay%3C%2Fa%3EEen actuator (in het Nederlands een aandrijver) is een apparaat dat invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. Een actuator zet een signaal om in een beweging, denk aan een: aan -uitschakelaar, motortje, speaker, pomp, etc. Een actuator meet dus niets, daar heb je een sensor voor nodig.

Op deze website worden de verschillende bewegingen uitgelegd: https://www.smlease.com/entries/automation/what-is-an-actuator-types-and-applications/

In deze video wordt uitgelegd hoe een actuator werkt: https://www.youtube.com/watch?v=LHn7O6PUaoY