3. ICT     |     Helpdesk     |     BB | KB | GL

AI

Deeltaken

Helpdesk
Programmeren
Data
Beveiliging
3. ICT
Software
Netwerk
Hardware

AI is technologie om devices te laten denken, handelen en leren als mensen. 

AI wordt bijvoorbeeld toegepast in jouw foto app op jouw telefoon, waar de gezichten van je vrienden automatisch worden herkend in jouw foto’s.
© Image+by+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fusers%2Fgdj-1086657%2F%3Futm_source%3Dlink-attribution%26amp%3Butm_medium%3Dreferral%26amp%3Butm_campaign%3Dimage%26amp%3Butm_content%3D2099120%5C%22%3EGordon+Johnson%3C%2Fa%3E+from+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fpixabay.com%2F%2F%3Futm_source%3Dlink-attribution%26amp%3Butm_medium%3Dreferral%26amp%3Butm_campaign%3Dimage%26amp%3Butm_content%3D2099120%5C%22%3EPixabay%3C%2Fa%3E