3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

Algoritme

Deeltaken

Software

Een algoritme is een wiskundige formule. Een formule die je helpt om een doel te bereiken.
Een algoritme kan heel simpel zijn (zie de afbeelding) of heel uitgebreid en complex (denk aan instagram dat precies laat zien wat jij wil zien). Algoritmes kunnen zo geschreven zijn dat zij zichzelf aanpassen aan verschillende situaties, het is dus heel lastig te bepalen hoe een algoritme nou precies uitkomsten bedenkt, we kunnen algoritmes alleen besturen door de input te veranderen.

Filmpje met hoe een algoritme werkt: https://www.youtube.com/watch?v=RZkZ-PLJzas , https://www.youtube.com/watch?v=vmq6Rehhl6Q
© Image by Freepik