1. Audio Visueel     |     Film     |     BB | KB | GL

Auteursrecht

Deeltaken

Film
Animatie
Fotografie

Het auteursrecht is het recht van de maker om het werk uit te brengen, openbaar te maken of ergens voor te gebruiken.  De maker bepaalt onder welke voorwaarden het werk wordt openbaar gemaakt, gedupliceerd en/of verkocht. Men betaalt de maker bijvoorbeeld om  muziek of foto's te gebruiken.
© %3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-photo%2Fcopyright-design-license-patent-trademark-value-concept_17056553.htm%23query%3Dcopyrights%26position%3D1%26from_view%3Dsearch%26track%3Dsph%5C%22%3EImage+by+rawpixel.com%3C%2Fa%3E+on+Freepik