1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Autofocus

Deeltaken

Animatie
Fotografie
Film

Een automatische scherpstelfunctie van de lens. Een sensor in de camera registreert op welke afstand het te filmen object zich van de camera bevindt, waarna het objectief automatisch scherp wordt gesteld.
© Image by rawpixel.com on Freepik