1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Autofocus

Dit begrip komt voor in

Animatie
Fotografie
Film

© VMBO MVIEen automatische scherpstelfunctie van de lens. Een sensor in de camera registreert op welke afstand het te filmen object zich van de camera bevindt, waarna het objectief automatisch scherp wordt gesteld.