3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

Beamer

Deeltaken

Hardware
Randapparatuur

Een device dat beeld projecteert op een muur of wit projectorscherm. De aansluitingen zijn hetzelfde als bij een beeldscherm.
© Photo by Alex Litvin on Unsplash