3. ICT     |     Helpdesk     |     BB | KB | GL

Behandelaar

Deeltaken

Helpdesk

Medewerker die een vraag of melding aan de servicedesk afhandelt.

© VMBO MVI