3. ICT     |     Netwerk     |     BB | KB | GL

Bekabelingstekening

Deeltaken

Netwerk

Technische tekening, waarop af te lezen is waar welke kabels moeten komen.

 
© Afbeeldingbron: https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=7654281