3. ICT     |     Netwerk     |     BB | KB | GL

Bekabelingstekening

Dit begrip komt voor in

Netwerk

© VMBO MVITechnische tekening, waarop af te lezen is waar welke kabels moeten komen.

 
Afbeeldingbron: https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=7654281