1. Audio Visueel     |     Film     |     BB | KB | GL

Bumper

Deeltaken

Film
Animatie

Een bumper is een beeld- of geluidsfragmentje dat tussen programma's door wordt uitgezonden. Deze worden ingezet voor onderbreking. Voorbeelden van dergelijke onderbrekingen zijn reclameblokken en overschakelingen naar een volgend onderdeel in een programma.

 

 
© VMBO MVI