1. Audio Visueel     |     Animatie     |     KB | GL

Doelgroep

Deeltaken

Animatie
Fotografie
Film
Website
Interactief product
Ontwerp

Een groep mensen of organisaties met gemeenschappelijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, nationaliteit, interesse, levensstijl etc. Bijvoorbeeld: jongeren/jongvolwassenen tussen de 15 en 20 jaar. Deze groep mensen gaat uiteindelijk jouw product zien. Het bepalen van een doelgroep helpt je om jouw productie interessanter of aantrekkelijker te maken. Daar richt je je product en reclame op. Om je doelgroep te leren kennen moet je eerst onderzoek doen. Je kunt je bevindingen weergeven in een moodboard.

 

 

 
© Photo by Jason Goodman Unsplash