3. ICT     |     Netwerk     |     BB | KB | GL

Domain Name Service

Deeltaken

Netwerk

De afkorting staat voor Domain Name System. 

DNS is het systeem waarmee je browser kan opzoeken welk IP-adres er gekoppeld is aan een websitedomeinnaam. Een computer kan namelijk alleen verbinding maken met een ander ip-adres, maar een websitenaam is makkelijker te onthouden dan een IP-adres.

 
© Bron afbeelding: https://kinsta.com/nl/kennisbank/wat-is-dns/