1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Editing

Dit begrip komt voor in

Animatie
Film

© VMBO MVIEditing in de filmtechniek is de ordening van beeld en geluid in een film.