|     4. Interactief     |     BB | KB | GL

Epub

Dit begrip komt voor in

4. Interactief
PublicatieEpub Is een bestandstype voor een e-book zonder vaste opmaak. Je kan bijvoorbeeld tekstgrootte aanpassen bij het lezen. De afkorting staat voor: electronic publication.