4. Interactief     |     Publicatie     |     BB | KB | GL

Epub

Deeltaken

Publicatie
Interactief product

Epub Is een bestandstype voor een e-book zonder vaste opmaak. Je kan bijvoorbeeld tekstgrootte aanpassen bij het lezen. De afkorting staat voor: electronic publication. 

 
© Photo by Brooke Lark on Unsplash