1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Exporteren/publiceren

Deeltaken

Animatie
Fotografie
Film

(Een deel van) het project waarin alle soorten bestanden zijn verzameld en samengevoegd tot één zelfstandig document maken dat afgedraaid kan worden op meerdere platforms en veelal zonder een speciaal programma.
© https://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/export-video.html