3. ICT     |     Spreadsheet     |     BB | KB | GL

Factuur

Dit begrip komt voor in

Spreadsheet

© Image by starline on FreepikKostenoverzicht dat je geprint of gemaild krijgt als je iets gekocht hebt. Dit is het daarnaast ook het betaalbewijs als je bijvoorbeeld een garantieaanvraag hebt.