3. ICT     |     Spreadsheet     |     BB | KB | GL

Factuur

Deeltaken

Spreadsheet

Kostenoverzicht dat je geprint of gemaild krijgt als je iets gekocht hebt. Dit is het daarnaast ook het betaalbewijs als je bijvoorbeeld een garantieaanvraag hebt.
© Image by starline on Freepik