3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

Flowchart

Deeltaken

Software
Hardware
Helpdesk

Wordt ook wel een stroomdiagram genoemd. Het is een hulpmiddel voor het zichtbaar maken van processen, instructies en systemen in een schema. Je leest een flow-chart vaak van boven naar beneden. Een flowchart heeft een start- en eindpunt en invoer- en uitvoermogelijkheden.
© VMBO MVI