3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

Flowchart

Dit begrip komt voor in

Software
Hardware
Helpdesk

© VMBO MVIWordt ook wel een stroomdiagram genoemd. Het is een hulpmiddel voor het zichtbaar maken van processen, instructies en systemen in een schema. Je leest een flow-chart vaak van boven naar beneden. Een flowchart heeft een start- en eindpunt en invoer- en uitvoermogelijkheden.