4. Interactief     |     Website     |     BB | KB | GL

Flowchart

Deeltaken

Website
Interactief product
Ontwerp

Een flowchart is een schematische weergave van de structuur van een website of Epub in vlakken. Met lijnen en pijlen verbind je de blokjes. Daarmee maak je de navigatie tussen pagina’s duidelijk.

© VMBO MVI