2. 2D/3D     |     2D ontwerp     |     BB | KB

Font

Deeltaken

2D ontwerp

Dit is de weergavevorm van een lettertype. De grootte, dikte en stijl van de letters noemen we een font. Naast het lettertype kies je dan ook de grootte (corps genoemd), kleur en wijze van plaatsing en vorm (regular/normaal, schuin/cursief/italic, vet/bold). Je keuze moet je laten bepalen door het gebruiksdoel. Je zult bijvoorbeeld een verkeersbord niet in een schuingedrukte letter zien, omdat dat minder goed leesbaar is.
De grootte wordt weergeven in punten, 12 punts italic of 10 punts vet.
© VMBO MVI