3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

ICT (Informatie Communicatie Technologie)

Dit begrip komt voor in

Software
Netwerk
Hardware
Helpdesk
Programmeren
Data
Beveiliging

© Image by ArthurHidden on FreepikICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Bij ICT draait het om het uitwisselen en verwerken van informatie tussen een netwerk van devices en meer. Zelfs apparatuur zoals verkeerslichten en liften vallen onder ICT.