3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

ICT (Informatie Communicatie Technologie)

Deeltaken

Software
Netwerk
Hardware
Helpdesk
Programmeren
Data
Beveiliging

ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Bij ICT draait het om het uitwisselen en verwerken van informatie tussen een netwerk van devices en meer. Zelfs apparatuur zoals verkeerslichten en liften vallen onder ICT. 
© Image by ArthurHidden on Freepik