3. ICT     |     Helpdesk     |     BB | KB | GL

ICT (Informatie Communicatie Technologie)

Deeltaken

Helpdesk
Programmeren
Data
Beveiliging
Software
Netwerk
Hardware

ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Bij ICT draait het om het uitwisselen en verwerken van informatie tussen een netwerk van devices en meer. Zelfs apparatuur zoals verkeerslichten en liften vallen onder ICT. 
© Image by ArthurHidden on Freepik