3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

ICT-infrastructuur

Dit begrip komt voor in

Hardware

© Image by macrovector on FreepikVerzamelnaam voor alle apparaten, software en andere voorzieningen die nodig zijn om datatransport in netwerken mogelijk te maken.