4. Interactief     |     Interactief product     |     BB | KB | GL

Interactief document 

Deeltaken

Interactief product

Een digitaal document wat naast tekst en beeld ook koppelingen naar animaties, video’s en andere bestanden bevat en kan bijvoorbeeld ingevuld worden. Bijvoorbeeld een interactieve handleiding.  

 
© Photo by Lukas Blazek on Unsplash