|     4. Interactief     |     BB | KB | GL

Interactieve elementen

Dit begrip komt voor in

4. InteractiefOnderdelen van het mediaproduct, waarop de gebruiker invloed kan uitoefenen.