3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

Ipconfig / ifconfig

Dit begrip komt voor in

Software
Netwerk
Programmeren

© VMBO MVICommando dat je kan invoeren in de command prompt om informatie getoond te krijgen over het IP-adres van het device.