1. Audio Visueel     |     Fotografie     |     BB | KB | GL

ISO-waarde

Deeltaken

Fotografie

De ISO-waarde is een getal dat de lichtgevoeligheid van de sensor of de film aangeeft. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe hoger de lichtgevoeligheid en des te minder licht er nodig is voor het maken van een foto. Een hoge ISO-waarde is geschikt voor het maken van foto’s als er weinig licht is en/of bij het maken van foto’s van bewegende onderwerpen.
© https://unsplash.com/photos/DrT5Iv4xffs