3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

MHZ (Megahertz)

Dit begrip komt voor in

Hardware

© VMBO MVIDe afkorting staat voor Megahertz. Hertz is het aantal wisselingen van een signaal per seconde. Het wordt gebruikt om de snelheid van een processor aan te geven: aantal aparte berekeningen per seconde. Een MHz zijn één miljoen wisselingen per seconde. Inmiddels is dit allang geen hoge snelheid meer. Tegenwoordig werken processoren op een snelheid van tussen de 2 en 4 GHz. Een GHz staat voor Gigahertz, dit zijn één miljard wisselingen per seconde.