3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

MHZ (Megahertz)

Deeltaken

Hardware

De afkorting staat voor Megahertz. Hertz is het aantal wisselingen van een signaal per seconde. Het wordt gebruikt om de snelheid van een processor aan te geven: aantal aparte berekeningen per seconde. Een MHz zijn één miljoen wisselingen per seconde. Inmiddels is dit allang geen hoge snelheid meer. Tegenwoordig werken processoren op een snelheid van tussen de 2 en 4 GHz. Een GHz staat voor Gigahertz, dit zijn één miljard wisselingen per seconde.
© VMBO MVI