1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Microfoon

Dit begrip komt voor in

Animatie
Film

© VMBO MVIOpnameapparaat voor geluid. Er zijn verschillende soorten microfoons:

Reportagemicrofoon: deze wordt meestal in de hand gehouden en onder iemands mond gehouden om de spraak op te nemen.

Hengelmicrofoon: de wordt door een geluidsman vastgehouden, de microfoon hangt boven de sprekers en komt niet beeld.

Richtmicrofoon: deze kun je bevestigen op de camera. Dit is heel handig als je in je eentje een film maakt. Camjo’s gebruiken vaak een richtmicrofoon.

Dasspeldmicrofoon: deze kun je opspelden bij iemand die voor de camera staat. Zo heeft diegene alle vrijheid om rond te lopen.