3. ICT     |     Spreadsheet     |     BB | KB | GL

Offerte

Deeltaken

Spreadsheet

Een offerte is een voorstel waarin je een verwachting opschrijft van een prijsberekening, werkzaamheden en planning.

In een offerte staan:

  • Beide partijen (contactgegevens en officiële benamingen)

  • Een samenvatting van de opdracht (gewenste resultaat)

  • Stappen die uitgevoerd worden (en de planning hierbij)

  • Een samenvatting van de planning

  • De kosten en tarievenstructuur

  • Een datum van akkoord

  • Geldigheidsduur van de offerte

  • Verwijzing naar algemene voorwaarden

© https%253A%252F%252Fwww.wefact.nl%252Fblog%252Fofferte-aanvraag-voorbeeld-offerte-vind-je-hier%252F