1. Audio Visueel     |     Film     |     BB | KB | GL

Productiedossier

Deeltaken

Film

Dossier dat je nodig hebt voor een draaidag met daarin de tijdsplanning, deadline, lijst met benodigdheden, checklist en logboek.
© VMBO MVI