4. Interactief     |     Publicatie     |     BB | KB | GL

Publiceren

Deeltaken

Publicatie
Interactief product

Nadat je bestand is geëxporteerd en opgeslagen, moet je het nog publiceren. Hiermee zorg je ervoor dat een interactief document gedownload of gelezen kan worden en dat een website bekeken kan worden. Bewaar altijd het originele bestand, zodat je nog aanpassingen kunt maken.
© VMBO MVI