1. Audio Visueel     |     Film     |     BB | KB | GL

Scene

Dit begrip komt voor in

Film

© VMBO MVIStukje film dat zich op één plaats en één moment afspeelt. Eén scène kan uit meerdere shots bestaan.