1. Audio Visueel     |     Film     |     BB | KB | GL

Scene

Deeltaken

Film

Stukje film dat zich op één plaats en één moment afspeelt. Eén scène kan uit meerdere shots bestaan.
© VMBO MVI