3. ICT     |     Programmeren     |     BB | KB | GL

Sensor

Deeltaken

Programmeren

Een (digitaal) mechanisme wat een waarneming doet. Bijvoorbeeld het meten van lichtsterkte, temperatuur of beweging. Het lijkt erg op een zintuig bij mensen en dieren. De informatie wordt naar een apparaat gestuurd en dan wordt er iets mee gedaan. Bijvoorbeeld bij een lichtsensor zit een automatische schakelaar die het licht aan doet bij te weinig licht en uitdoet bij voldoende licht. 
© Grove