2. 2D/3D     |     2D ontwerp     |     BB | KB

Spread

Deeltaken

2D ontwerp

Een stramien in een boek is altijd opgebouwd uit een linker- en een rechterpagina. Dit noem je een spread. De marge aan de bovenkant is meestal groter dan de marge aan de onder kant. De marge bij de rug is meestal kleiner dan de marge aan de buitenkant. 

A= pagina

B= spread

C= marge

 

spread
© VMBO MVI