3. ICT     |     Spreadsheet     |     BB | KB | GL

Spreadsheetprogramma

Deeltaken

Spreadsheet

Programma waarmee je visueel kan rekenen met tabellen, formules en grafieken. Voorbeelden zijn Microsoft Office Excel, Google Sheets of Apple Numbers. 
© https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/excel