3. ICT     |     Netwerk     |     BB | KB | GL

SSID

Deeltaken

Netwerk

De afkorting staat voor: Service Set IDentifier.
Dit is de naam van je draadloze netwerk die je ziet als je een netwerk selecteert. Vaak is deze naam al bepaald door jouw internetprovider, maar je kunt deze naam ook zelf aan je draadloze netwerk geven. Als je het zenden uitzet, kun je alleen verbinding maken als je de naam weet. Elke netwerk moet een eigen naam hebben, zodat je ze van elkaar kunt onderscheiden.

 
© Image by macrovector on Freepik