1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Storyboard

Deeltaken

Animatie
Film

Het storyboard is een verzameling uitgetekende shots van scénes uit een filmscript zoals de regisseur ze voor ogen heeft. Ze zijn bedoeld om de acteurs en de crew te helpen, een beeld te krijgen van hoe de scénes eruit moeten komen te zien.

 
© VMBO MVI