3. ICT     |     Helpdesk     |     BB | KB | GL

Stroomdiagram

Deeltaken

Helpdesk

Een schematische voorstelling van een proces. Het wordt over het algemeen gebruikt om een proces makkelijker te visualiseren, of om onlogische dingen in een proces te kunnen vinden.
© VMBO MVI